Efrin

Efrin

Efrin -1

 

            Qazi Muhammed: Türkler, Araplar ve Farslar size bir tabak bal sunsalar, bilin ki içinde zehir vardır.

            Şeyh Said: Gelecek gecelerin, geçen günlerden farkı yok (idam sehpasına yürürken, Türklerin kesine Kürtlerin huzur içinde yaşayacaklarını söylediğinde, gülümseyerek söylediği söz)

            Mekanları cennet olsun, ikisinin de haklarını hiçbir Kürt evladı ödeyemez. Ancak Kürt evlatları onların mirasına sahip çıkmaları gerekir. Onların ölüme giderken dahi, onurlu ve düşmanlar onlardan korktuğunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmamaları gerekiyor.

Türkler, Araplar ve Farslar buluştuğu, hemfikir oldukları tek nokta şüphesiz Kürtlerin düşmanlığıdır.

Türklerin Efrin’e saldırmak elbette Arap ve Farslarında bilgisi ve destekleri vardır. Ancak emperyalist olan Rus çarları da Kürtler gibi geçmişini çabuk unutup, iyi tarihi dersler çıkarmıyorlar. Belli bir mesafeye kadar Kürtlere yardım edip, her nasıl oluyorsa yeniden Kürt düşmanlarıyla anlaşıp Kürtleri sırtından vurmasına olanak sağlıyorlar.

Birinci dünya savaşının başlamadan önce Alman ve Rusların savaştıkları dönemde Türklerin alman giysileri giyip, Rusya’ya saldırdıklarını ne çabuk unuttular. Rusya imparatorluğun dağılmasına ne kadar katkıları olduğunu ne çabuk unutuyorlar.

Rusya’nın içinde bulunduğu koalisyon olarak Suriye de Türklerin de destekledikleri çeteleri bombalarken, Türklerin Rusya uçağını düşürdüğünü ne çabuk unuttular.

Suriye bataklığında, insanlık düşmanlarına karşı en büyük ve onurlu mücadeleyi veren Kürtleri Efrin de yalnız bırakmak Kürtler unutup affetseler de tarih affetmeyecek.

ABD ve Rusya evrensel insan ahlakından yoksul bir şekilde barbar Türklerin Efrin de öldürdüğü çocukların ölümünden en az Türkler kadar sorumlular ve veballeri onların boyunlarındandır.

Barbar Türkler son yüz yıldır Kürtlerin çocuklarını öldürüyorlar. Kürtler den önce de Ermenilerin çocuklarını öldürüyorlardı. Ancak yakın tarih de 1925 den beri Kürtlerin çocuklarını öldürüyorlar.

Türklerin son yüz yılda hedefine ulaşmak istedikleri şey Ermeniler gibi Kürtlerin de soykırıma uğratmaktır. Son yüz yıldır Kürtlere karşı asimle politikası devam ediyor. Kürt topraklarına saldırıp, sivilleri, kadın ve çocukları öldürüp, zorunlu göç ve orunlu iskan politikasıyla Kürtleri Türklerin bölgelerine göç ettirmek suretiyle Kürtlerin Türkler arasında erimesini, yok olmalarını, asimle olmalarını sağlamaktır. Zorla göç etikten sonra, yaktıkları, yıktıkları köylere Türkleri yerleştirmek suretiyle Kürtlerin arasında fitne çıkarmayı hedefliyorlar.

Zilan da katliam, soykırım yaptılar, sağ kalanları göçe zorladılar. Boş kalan köylerine Türkleri yerleştirdiler. Dersim de katliam, soykırım yaptılar, sağ kalanları göçe zorladılar, küçük çocukları asimle ettiler. Boş kalan yerleşim yerlere Türkleri yerleştirdiler.

Şimdi de Cizre, Silopi, Şırnak, Sur ve Nusaybin de yıktıkları, yaktıkları, göçe zorladıkları, boşalttıkları yerleşim yerlerine Türkleri yerleştirme gayreti içindeler. Bu seferki hedefleri daha büyük ve daha kanlıdır.

Barbar Türklerin Efrin’e saldırmak da bu politikanın bir parçası olarak görüyoruz. Sadece Kürtlerin Akdenize ulaşmasını engellemek değil. Efrin köyleri boşatmak ve merkezine mülteci olarak Türkiye’ye gelen Arap kardeşlerini yerleştirmektir. Bir bütün olarak Kürtleri parçalama gayreti içindeler.

Efrin saldırısına kadar Türklerin tüm dünyanın bildiği ama gizliden terör örgütlerine yardım ediyordu. Ancak Efrin saldırısıyla birlikte doğrudan teröristlere yardım ettiği gibi, her zaman dillerinden düşürmedikleri devletlerin toprak bütünlüğüne de el uzatmış oluyorlar. Kürt topraklarını Araplara vermeyi hayal edip, Efrin’e saldırıyorlar.

Efrin Türklerin kardeşleri olan Deaşin elindeyken, hatta Türklerin sınırımız dedikleri hat boyunca Deaş varken, Türkler hiçbir şey yapmıyorlardı. Sadece kendilerinden petrol alıp silahlar veriyorlardı. Efrin Kürtler tarafından barbar olan Deaşten temizledikten sonra. Türk ve Deaşin hat ticareti kesildikten sonra Efrin’e saldırmaya, çocukları öldürmeye başladılar.

Rusya, AB ve ABD barbar Türklerin teröristlere yardım ettiğini bilmesine rağmen, neden sessiz kaldıklarını da anlam vermiş değiliz. Çocuk katliamı dünyanın gözleri önünde yaşanmasına rağmen sessiz kalmaları da bir başka insanlık suçudur.

Efrin de barbar Türkler Kürt çocukları öldürerek, sadece Türkler insanlık suçu işlemiyorlar. Aynı zaman da dünya ülkeleri de işlenen insanlık suça ortaklar.

Silah tüccarların barbar Türklere sattıkları silahları denemek için Efrin de çocukları öldürüyorlar. Çocukların öldürülmesine göz yummalar da bir başka insanlık suçu işliyorlar.

Çocukları öldürmek insanlık suçudur, soykırımdır.

Çocukların ölümlerine de sessiz kalmak barbarlığa ortak demektir.

 

15.02.2018

Mahsun Yiğit