Türk Tabipleri Birliği, AKP tarafından Meclise sunulan ve KHKli doktorların SGK anlaşması olan yerlerle çalışmasını yasaklayan yasa tasarısına

Binlerce hekim işsizliğe mahkum olacak

AKP tarafından dün Meclis'e sunulan 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne göre KHK ile ihraç edilen hekimler yalnızca SGK ile anlaşması bulunmayan hastane ve muayanelerde çalışabilecek. Tasarıya göre bu doktorların düzenlediği raporlar da yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmayacak. KÖTÜ NİYETLİ BİR KANUN TEKLİFİ Konuya ilişkin bir açıklama yapan TTB, düzenlemeyi 'kötü niyetli bir kanun teklifi' olarak niteledi. TTB tasarıyı "Yakıcı mağduriyetler yaratan, sağlıkta şiddet konusunda işe yarar somut hiçbir adım atmayan, 'KHK ve Güvenlik Soruşturması' gerekçesiyle binlerce hekimi işsizliğe mahkûm edecek olan, haktan, hukuktan, en temel vatandaşlık haklarından uzak" ifadeleriyle eleştirdi.  Tasarıda sağlıkta şiddetin önüne geçecek bir düzenlemenin bulunmadığı eleştirisi yönelten TTB, "Sağlık ortamındaki şiddet nedeniyle saldırıya uğrayacak her hekimin, her sağlık çalışanının sorumlusu içi boş bir taslakla 'şiddet yasası çıkarıyoruz' yaygarası yapan ve sağlıkta şiddet karşısında ciddi hiçbir adım atmayan iktidar hükümeti olacaktır" ifadelerini kullandı. BİNLERCE HEKİM İŞSİZLİĞE MAHKUM OLACAK TTB, tasarıya ilişkin eleştirilerini şöyle sıraladı: "Binbir emekle kazanılmış hekimliğin, ihtisasın, üst ihtisasın, hiçbir hukuksal sürece tabi kılınmadan, kimlerin hangi kriterlerle karar verdiği anlaşılmayan 'KHK ve Güvenlik Soruşturmaları' ile hekimlerin elinden alınmasının yasal kılıfı olan bu kanun maddesini TBMM'ye getiren AKP hükümeti, Anayasa'da tanımlanmış en temel haklara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, hepsinden önemlisi bir arada yaşama prensiplerine aykırı, binlerce hekimin işsizliğinin ve açlığa mahkûm edilmesinin, hastaların bu hekimlerden mahrum kalmasının sorumlusu olacaktır." İLGİLİ HABER: KHK'Lİ DOKTORLARI AÇLIĞA MAHKUM EDECEK TASARI HASTANELERİN DÖNER SERMAYELERİ MALİYE BAKANLIĞI'NA BAĞLANIYOR Açıklamasında döner sermayelerin Maliye Bakanlığı'na bağlanmasına da tepki gösteren TTB, bu maddelerin yanı sıra aile hekimliğinde hak kayıplarına yol açan, hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı döner sermayelerinin Maliye Bakanlığı'nın inisiyatifine bırakılmasını amaçlayan, Tabip Odalarının hekimliğin uygulanmasındaki etkisini sınırlamaya çabalayan bu kanun teklifine karşı tüm hekimlerin, sağlık çalışanları ile birlikte karşı duracağını ve tepkilerini göstereceğini belirtti.  'MESLEK ÖRGÜTÜMÜZÜ YOK SAYAN ANTİDEMOKRATİK TAVRINIZI KABUL ETMİYORUZ' TTB, açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verdi: "Kötülüğünüzü, hekimleri işsizlik, yoksulluk ve açlıkla tehdit etmenizi, hekimlerin ölümlerini sıradanlaştırmanızı, her fırsatta sermaye ve yandaşlara rant aktarmanızı, meslek örgütümüzü yok sayan antidemokratik, dinlemeyen tavrınızı kabul etmiyoruz. Bu nedenle, sağlıkta şiddete karşı, 'şiddeti önleme yasa tasarısı' talepli 'nöbet eylemlerini' bu kanun teklifinin tüm maddelerine karşı 'Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını İstiyor Nöbetleri'ne çeviriyor, bütün gücümüzle, tüm sağlık kurumları ve  şehir meydanlarında sesimizi duyuracağımızı, TBMM'de bu yanlış ve hekim karşıtı yasa teklifini durdurup, sorunlarımızın çözümüne dair maddeler içeren bir yasa teklifine bürünmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz."